DDT
竹下幸之介
DDT

DDT PRO-WRESTLING

KONOSUKE TAKESHITA

竹下幸之介