Road to PETER PAN 2022 in YOKOHAMA

神奈川・横浜ラジアントホール
  • ARCHIVE
  • DDT
8/6, 2022

Road to PETER PAN 2022 in YOKOHAMA Start at 5:00PM(JP) ■Match Lineup ○Opening Match 30 minutes Yukio Naya vs Toi Kojima ○The 2nd Match 30 minutes Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Yumehito “Fantastic” Imanari vs  Akito & Antonio Honda & Kazuki Hirata with Sanshiro Takagi ○The 3rd Match 30 minutes Yukio Sakaguchi & MAO vs Yusuke Okada & Yuya Koroku ○The 4th Match 30 minutes Minoru Fujita & KANON vs Shunma Katsumata & El Unicorn ○The 5th Match Special Tag Team Match Yuji Hino vs Makoto Oishi ○Semi-Final 30 minutes Masahiro Takanashi & Chris Brookes vs Yuki Ueno & Soma Takao ○Main Event 30 minutes Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura vs Hideki Okatani & Yuki Ishida