Sweet Dreams!2023 TOUR in SHINJUKU 〜 FIRE!〜

東京・新宿FACE
  • ARCHIVE
  • DDT
1/13, 2023

Sweet Dreams!2023 TOUR in SHINJUKU 〜 FIRE!〜 Start at 7:00 PM(JP) ■Match Lineup ○DDT UNIVERSAL Championship Match - Survival 3-Way Match <Champion> Yuki Ueno vs Naruki Doi <Challenger> vs Daisuke Sasaki <Challenger> *The 8th champion’s the 3rd defending match ○Special Singles Match Kotaro Suzuki vs Soma Takao ○Special Tag Team Match Kazusada Higuchi & Yuki Ishida vs Yuji Hino & Yukio Naya ○Special Tag Team Match Sanshiro Takagi & Fuminori Abe vs Chris Brookes & Takeshi Masada ○Shunma Katsumata Pheromones One-Day Trial Match Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Shunma "Chunma" Katsumata vs Akito & Kazuki Hirata & Yuya Koroku ○MAO & Toi Kojima vs. Makoto Oishi & Shiori Asahi ○MJ Paul & KANON vs Antonio Honda & Kazuma Sumi ○Keigo Nakamura return match Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yusuke Okada vs HARASHIMA & Hideki Okatani & Keigo Nakamura