DDT FREE -Let's Shout!-

東京・新宿FACE
  • ARCHIVE
  • DDT
7/7, 2022
DDT FREE -Let's Shout!- Start at 6:30PM(JP) ■Match Lineup ○Special Tag Team Match Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura vs Yuki Ueno & Toi Kojima ○Special Singles Match MAO vs Andrew "The Giant" Everett ○DAMNATION T.A vs The Healers! Daisuke Sasaki & MJ Paul vs Chris Brookes & Antonio Honda ○Jun Akiyama & Yuji Hino & Yukio Naya & Yuki Ishida vs  HARASHIMA & Toru Owashi & Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani ○Masahiro Takanashi & Shunma Katsumata vs Veny & Yusuke Okada岡田佑介 ○Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Akito & Kazuki Hirata ○KANON vs Yuya Koroku