NEVER MIND 2021 in Yoyogi

国立代々木競技場 第二体育館
  • ARCHIVE
  • DDT
12/26, 2021

NEVER MIND 2021 in Yoyogi Start at 15:00 ■Match Lineup ○KO-D Openweight Championship sponsored by Yanekabe <Champion>Konosuke Takeshita vs Yuji Okabayashi<Challenger> *The 77th champion's second defending match ○KO-D Tag Team Championship <Champion Team> HARASHIMA & Naomi Yoshimura vs Yuji Hino & Bodyguard <Challenger Team> *The 71st Champion team's first defending match ○DDT UNIVERSAL Championship <Champion> Daisuke Sasaki vs Masahiro Takanashi<Challenger> *The 5th champions's third defending match ○Special 6-Man Tag Team Match (Yukio Sakaguchi's Return Match) Yukio Sakaguchi & Kazusada Higuchi & Saki Akai vs Minoru Suzuki & Chris Brookes & Maki Itoh ○BURNINGvsThe37KAMIINA! Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yusuke Okada & Yuya Koroku vs Shunma Katsumata & Yuki Ueno & MAO & Toi Kojima ○Special Singles Match Shuji Kondo vs Kazuki Hirata ○Danshoku "Dandy" Dieno & Yuki "Sexy" Iino & Yumehito "Fantastic" Imanari vs Shinya Aoki & Yumiko Hotta & Super Sasadango Machine ○Soma Takao & Shota vs Akito & Yuki Ishida ○Dark Match Maku Donaruto vs Sanshiro Takagi ○Dark Match~DDTeeeen!! Special Singles Match Illusion vs Ventvert Jack ○Dark Match Toru Owashi & Yukio Naya vs Antonio Honda & Hideki Okatani