April Fool 2023

東京・後楽園ホール
  • DDT
4/9, 2023

■Match Lineup ○Dark Match MJ Paul & KANON vs AntonioHonda & Kazuma Sumi ○Opening Match Yuya Koroku vs Rukiya ○The 2nd Match Toru Owashi & Kazuki Hirata & Gota Ihashi vs Akito & Shinichiro Kawamatsu & Toy Kojima ○The 3rd Match Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu & Yuki Ishida vs Yukio Sakaguchi & Saki Akai & Hideki Okatani ○The 4th Match Yuki Ueno vs Uni ○The 5th Match Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Kotaro Suzuki & Yusuke Okada vs Naruki Doi & Chris Brookes & Joey Janela & Takeshi Masada ○Semi-Final Yuji Hino & "brother"YASSHI & Makoto Oishi vs Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Yumehito “Fantastic” Imanari ○Main Event MAO & Shunma Katsumata vs HARASHIMA & Keigo Nakamura

Scheduled to appear

View All