Sweet Dreams!2023 TOUR in SHINJUKU 〜 FIRE!〜

東京・新宿FACE
  • DDT
1/13, 2023

■Match Lineup ○Opening Match Keigo Nakamura return match Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yusuke Okada vs HARASHIMA & Hideki Okatani & Keigo Nakamura ○The 2nd Match MJ Paul & KANON vs Antonio Honda & Kazuma Sumi ○The 3rd Match Shunma Katsumata Pheromones One-Day Trial Match Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Shunma "Chunma" Katsumata vs Akito & Kazuki Hirata & Yuya Koroku ○The 4th Match Special Singles Match Kotaro Suzuki vs Soma Takao ○The 5th Match MAO & Toi Kojima vs. Makoto Oishi & Shiori Asahi ○The 6th Match Special Tag Team Match Sanshiro Takagi & Fuminori Abe vs Chris Brookes & Takeshi Masada ○Semi-Final Special Tag Team Match Kazusada Higuchi & Yuki Ishida vs Yuji Hino & Yukio Naya ○Main Event DDT UNIVERSAL Championship Match - Survival 3-Way Match <Champion> Yuki Ueno vs Naruki Doi <Challenger> vs Daisuke Sasaki <Challenger> *The 8th champion’s the 3rd defending match

Scheduled to appear

View All