Unlimited viewing for ¥900 per month.

Learn More

Sponsored by Japan Bakery Marketing Konosuke Takeshita 10th Anniversary Event -Nishinari Babe Ruth-

大阪・西成区民センター
  • DDT
9/10, 2022

■Match Lineup ○The 1st Dark Match MJ Paul & KANON vs Hideki Okatani & Takeshi Masada ○The 2nd Dark Match The 1551st Ironman Heavy Metal Championship Staggered Entry Battle Royal <Actual Champion> Toru Owashi <Challenger> Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dieno, Imanari “Fantastic” Yumehito, Yusuke Okada, Yuya Koroku, Akito, Makoto Oishi, Soma Takao, Kazuki Hirata, Saki Akai, Yuki Ishida, Ilsion, El Unicorn ○Opening Match Sponsored by Aoki Family Special Singles Match -Sakuya Konohana Tag Team vs CCK! Konosuke Takeshita & Yuki Ueno vs Chris Brookes & Kid Lykos ○The 2nd Match The37KAMIINA vs Brahman Three Brothers! MAO & Shunma Katsumata & Toi Kojima vs Brahman Shu & Brahman Kei & Brahman Sanshiro ○The 3rd Match Provided by Tokyo Joshi Pro-Wrestling 3-WAY Tag Team Match Shoko Nakajima & Hyper Misao vs Yuka Sakazaki & Mizuki vs Miu Watanabe & Arisu Endo ○The 4th Match Yasu Urano & Antonio Honda & Trans Am☆Hiroshi vs Masahiro Takanashi & Super Sasadango Machine & DJ Nira ○The 5th Match Special 6-Man Tag Team Match Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura & Yukio Naya vs Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yuji Hino ○Semi-Final Sponsored by Nobuyuki Kizawa’s Tea Pod Radio Special Tag Team Match Minoru Suzuki & Yukio Sakaguchi vs HARASHIMA & Shinya Aoki ○Main Event Sponsored by Japan Bakery Marketing Special Singles Match Konosuke Takeshita vs Daisuke Sasaki

Scheduled to appear

View All