Sweet Dreams!2024 TOUR in SHINJUKU

東京・新宿FACE
  • DDT
1/5, 2024

■Match Lineup ○Opening Match 30min. Soma Takao & Kazuma Sumi vs Kazusada Higuchi & Ilution ○The 2nd Match EruptionvsD・O・A! Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani vs Danshoku Dieno & Makoto Oishi ○The 3rd Match Special 6-man Tag Team Match Jun Akiyama & Yoshi Tatsu & Yukio Naya vs Akito & Yuki Iino & Rukiya ○The 4th Match DISASTER BOX Final Match HARASHIMA vs Toru Owashi vs Kazuki Hirata ○Semifinals BURNINGvsDAMNATION T.A! Tetsuya Endo & Yusuke Okada vs Daisuke Sasaki & KANON ○Main Event KO-D 10-man Tag Team Championship Match <Champion team>Yuki Ueno & MAO & Shunma Katsumata & Toy Kojima & Yoshihiko vs Masahiro Takanashi & Antonio Honda & Takayuki Ueki & Takeshi Masafa & Mecha Mummy<Challenger team> *The 8th Champion team's first defending match.

Scheduled to appear

View All