Hamamatsu Train Pro-Wrestling

静岡・天竜浜名湖鉄道
  • DDT
2/19, 2023

■Participation decision player Hiroshi Yamato, HARASHIMA, Danshoku “Dandy” Dieno, Makoto Oishi, Akito, MAO, Yukio Naya, Toy Kojima, Keigo Nakamura, Kazuma Sumi, Takaya Shibayama, Hideki"Shrek"Sekine, Chikayo Nagashima, Yuu Yamagata, Yusaku Itoh, Hamamatsu Kamen El Miccaby ◆Live Commentary <Live Commentary> Haruo Murata <Commentary> Raku

Scheduled to appear

View All