Try it out with a free 1-week trial!

Learn More

MAX BUMP 2023 TOUR in FUKUOKA

福岡・春日市総合スポーツセンター
  • DDT
4/22, 2023

■Match Lineup 〇Opening Match Fukuoka Special Tag Match Daisuke Sasaki & KANON vs Azul Dragon & Rukiya 〇The 2nd Match Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata vs Akito & Takeshi Masada 〇The 3rd Match Special 6-man Tag Team Match Yukio Sakaguchi & Saki Akai & Hideki Okatani vs Yusuke Okada & Rain Leiberkusen & Kazuma Sumi 〇The 4th Match Pheromones vs DISASTER BOX! Iino "not Sexy" Yuki & Danshoku "Dandy" Dino vs HARASHIMA & Toru Owashi 〇Semi-Final Ω vs Harimao! Yushi Hino & Makoto Oishi vs Kazusada Higuchi & Yuki Ishida 〇Main Event BURNING vs The37KAMIINA! Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yuya Koroku vs MAO & Shunma Katsumata & Toui Kojima

Scheduled to appear

View All