DDT FREE -August-

東京・新宿FACE
  • DDT
8/24, 2022

■Match Lineup ○Opening Match Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Takeda “Shining Ball” Koju vs MAO & Shunma Katsumata & Kazuki Hirata ○The 2nd Match Daisuke Sasaki & KANON with MJ Paul vs Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani ○The 3rd Match Tetsuya Endo vs Takeshi Masada ○The 4th Match Jun Akiyama & Yusuke Okada & Yuya Koroku vs Yuji Hino & Yukio Naya & Chris Brookes ○The 5th Match Shinjuku Original Special Tag Team Match Yuki Ueno & Veny vs Joey Janela & Akito ○Semi-Final Naomi Yoshimura & Makoto Oishi vs HARASHIMA & Toru Owashi ○Main Event Special Tag Team Match Kazusada Higuchi & Yuki Ishida vs Konosuke Takeshita & Toi Kojima

Scheduled to appear

View All