Spring Beer Garden Pro-Wrestling [DAY2]

東京・上野恩賜公園野外ステージ
  • DDT
3/26, 2024

■Match Lineup ○Opening Match 30min. Takeshi Masada & Yuni vs Yuya Koroku & Kazuma Sumi ○The 2nd Match 30min. Daisuke Sasaki & KANON & MJ Paul vs Chris Brookes & Kazusada Higuchi & Hideki Okatani ○The 3rd Match Special Tag Team Match 30min. Tetsuya Endo & Toru Owashi with Furitsuke Kamen(Choreography Mask) vs Kazuki Hirata & Antonio Honda ○The 4th Match "D GENERATIONS CUP 2024" Tournament semi-final 15min. Munetatsu Nakamura vs Rukiya ○The 5th Match "D GENERATIONS CUP 2024" Tournament semi-final 15min. To-y vs Ilution ○Semi-final 30min. Yuki Iino & Yukio Naya vs Jun Akiyama & Tomomitsu Matsunaga ○Main Event Special 6-man Tag Team Match 30min. Yuki Ueno & MAO & Shunma Katsumata vs Akito & HARASHIMA & Danshoku Dieno