Fighting Beer Garden 2024 in UENO

東京・上野恩賜公園野外ステージ
  • DDT
7/5, 2024

■Match Lineup ○Opening Match 30 minutes one match Kazuki Hirata & Kazuma Sumi vs Shinichiro Kawamatsu & Ilusion ○The 2nd Match 30 minutes one match Jun Akiyama & Danshoku “Dandy” Dieno & Makoto Oishi vs HARASHIMA & Keigo Nakamura & Yuki Ishida ○The 3rd Match No DQ I Quit Match 30 minutes one match Antonio Honda vs Tōmei Reonarudo dikapurio ○The 4th Match Sanshiro Takagi Indefinite Rest Road - Eel Warriors vs. Brahmin Brothers! 30 minute one match Sanshiro・Unagi & Sayaka・Unagi vs Brahman Shu & Brahman Kei ○Semi-Final Midsummer Ueno Onshi specialty! DDT Summer Special Match: 30 minutes one match Tetsuya Endo & Yuki Iino & Yuya Koroku vs Chris Brookes & Takeshi Masada & Yukio Naya ○Main Event The37KAMIINAvsDAMNATION T.A? 30 minutes one match Yuki Ueno & Shunma Katsumata & To-y vs MAO & Daisuke Sasaki & KANON & Mj Paul

Scheduled to appear

View All