WRESTLE PETER PAN 2022

東京・大田区総合体育館
  • DDT
8/20, 2022
Japanese and English

■Match Lineup ○Opening Match 6-Man Tag Team Match Yusuke Okada & Yuya Koroku & Ilsion vs Toi Kojima & Yuki Ishida & Takeshi Masada ○The 2nd Match 3-WAY 6-Man Tag Team Match Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & X with Yumehito “Fantastic” Imanari vs Yuji Hino & Yukio Naya & Super Sasadango Machine vs Toru Owashi & Kazuki Hirata & Antonio Honda ○The 3rd Match Special 6-Man Tag Team Match Naomi Yoshimura & Kota Umeda & Keisuke Okuda vs HARASHIMA & Yukio Sakaguchi& Hideki Okatani ○The 4th Match Shinichiro Kawamatsu Debut Match -Tokyo Congress Member vs Bunkyo-ku Congress Member Shinichiro Kwamatsu & Sanshiro Takagi & Soma Takao vs Osamu Nishimura & Makoto Oishi & Akito ○The 5th Match Special Mixed Tag Team Match Jun Akiyama & Saki Akai vs Chris Brookes & Benny ○The 6th Match DDT EXTREM Championship Game 〜 Spacial Hardcore Match Joey Janela vs Shunma Katsumata ○The 7th Match DDT UNIVERSAL Championship <Champion> Masahiro Takanashi vs Yuki Ueno <Challenger> *The 7th champion's 2nd defending match ○Semi-Final DDT 25th Anniversary Special 6-Man Tag Team Match Dick Togo & Daisuke Sasaki & KANON with MJ Paul vs Konosuke Takeshita & MAO &Yasu Urano ○Main Event KO-D Openweight Championship <Champion> Kazusada Higuchi vs Tetsuya Endo <Challenger> *The 79th champion’s first defending match

Scheduled to appear

View All