ONLY WE x DDT Special!〜Yuji Hino 20th Anniversary Event〜

千葉・TKPガーデンシティ千葉
  • DDT
5/14, 2023

■Match Lineup ○Opening Match 30min. Hideki Okatani vs Rukiya ○The 2nd Match Pheromones vs DISASTER BOX! 30min. Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Toru Owashi & Kazuki Hirata ○The 3rd Match 30min. Daisuke Sasaki & Mj Paul & KANON vs Shunma Katsumata & Yusuke Okada & Kazuma Sumi ○The 4th Match 30min. Hiroshi Yamato & Yuya Koroku vs Chris Brookes & Takeshi Masada ○The 5th Match KO-D 6-man Tag Team Match 60min. <Champion team>Shinya Aoki & Yuki Ueno & Super Sasadango Machine vs Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu & Yuki Ishida<Challenger team> *The 50th Champion team's 2nd defending match. ○Semi-final Special Tag Team Match 30min. MAO & Toy Kojima vs Makoto Oishi & Shiori Asahi ○Main Event Yuji Hino Debut 20th Anniversary Match~Special 6-man Tag Team Match 30min. Yuji Hino & Jun Akiyama & Yukio Sakaguchi vs Tetsuya Endo & HARASHIMA & Yuji Okabayashi

Scheduled to appear

View All