KAWASAKI STRONG 2021

  • DDT
2/14, 2021

2021.2.14 Kanagawa, Culttz Kawasaki DDT "This is our 9th NARIMASU party! 2021" is delivered! *Some parts may be muted due to copyright reasons. Please note. ■Match Lineup ○Yanekabe presents KO-D Openweight Championship Match <Champion>Tetsuya Endo vs Jun Akiyama<Challenger=D-oh GRAND PRIX 2021 Champion> *The 75th Champion's 4th defending match. ○DDT UNIVERSAL Championship Match <Champion>Yuki Ueno vs Yukio Sakaguchi<Challenger> *The 4th Champion's 3rd defending match. ○3rd KO-D 8-man Tag Team Championship Match Sanshiro Takagi & DanshokuDieno & Toru Owashi & Makoto Oishi vs Shinya Aoki & Super Sasadango Machine & Antonio Honda & Kazuki Hirata ○Special Tag Team Match HARASHIMA & Yuji Okabayashi vs Kazusada Higuchi & Yukio Naya ○Special 6-man Tag Team Match Super Delfin & Chris Brookes & Maki Itoh vs MAO & Kego Nakamura & Mirai Maiumi ○Yuki Iino Return Match~DAMNATIONvsALL OUT! Daisuke Sasaki & Soma Takao & Mad Paulie & Yuji Hino vs Konosuke Takeshita & Akito & Shunma Katsumata & Yuki Iino ○Super Joshi War ~Blooming Flowers~ Saki Akai & Maya Yukihi vs Saori Anou & Miyako Matsumoto ○Mizuki Watase & Hideki Okatani vs Yusuke Okada & Toy Kojima *FY2020 Sports Agency subsidized project

Scheduled to appear

View All