Road to PETER PAN 2022 in CHIBA 〜ONLY WE×DDT〜

千葉・2AWスクエア
  • DDT
8/11, 2022

〇Opening Match Yusuke Okada vs Toui Kojima 〇The 2nd Match Special 6-man Tag Team Match Daisuke Sasaki & MJ Paul & KANON vs Kaji Tomato & Yuya Koroku & El Unicorn 〇The 3rd Match Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani & Hiroshi Yamato vs Soma Takao & Yukio Naya & Yuki Ishida 〇Semi-Final ONLY WE×DDT Special Tag Team Match Harimao vs Ω! Kazusada Higuchi & Naomi Yoshimura vs Yuji Hino & Makoto Oishi 〇Main Event It's Summer! It's Chiba! It's Swim Trunks! ONLY WE×DDT Special Swim Trunks Rumble Yuji Hino, Kaji Tomato, Akito, MAO, Shunma Katsumata, Chris Brookes, Antonio Honda, Iino "Sexy" Yuki, Danshoku "Dandy" Dieno, Sanshiro Takagi, Hoshitango, Yukio Naya

Scheduled to appear

View All