Audience 2022 TOUR in SHINJUKU

東京・新宿FACE
  • ARCHIVE
  • DDT
5/6, 2022
Audience 2022 TOUR in SHINJUKU Start at 6:00PM(JP) ■Match Lineup ○CDK vs The37KAMIINA! Chris Brookes & Masahiro Takanashi vs MAO & Shunma Katsumata ○The 46th KO-D 6-Man Tag Team Championship Qualifier 1st Round Daisuke Sasaki & MJ Paul & KANON vs HARASHIMA & Toru Owashi & Naomi Yoshimura ○The 46th KO-D 6-Man Tag Team Championship Qualifier 1st Round Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani vs Akito & Hikaru Machida & Tanomusaku Toba ○Children’s Day Special! DDTeeeen!! Challenging Match Ⅱ Tetsuya Endo vs El Unicorn ○Children’s Day Special! DDTeeeen!! Challenging Match Ⅰ Yuki Ueno vs Ilsion ○Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Antonio Honda & Kazuki Hiarata ○Jun Akiyama & Yusuke Okada & Yuya Koroku vs Yuki Hino & Yukio Naya & Yuki Ishida