DDT FREE -May-

東京・新宿FACE
  • ARCHIVE
  • DDT
5/11, 2022
DDT FREE -May- Start at 7:00PM(JP) ■Match Lineup ○Road to Audience 2022! Special 6-Man Tag Team Match Chris Brookes & Masahiro Takanashi & Antonio Honda vs MAO & Asuka & Shunma Katsumata ○Special Tag Team Match Tetsuya Endo & Jun Akiyama vs Yusuke Okada & Yuya Koroku ○Daisuke Sasaki & MJ Paul & KANON vs Kazusada Higuchi & Hideki Okatani & Yuki Ishida ○Special Singles Match Yuki Ueno vs Yukio Naya ○HARASHIMA & Naomi Yoshimura vs Yuji Hino & Toi Kojima ○Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Toru Owashi & Akito ○Saki Akai & Soma Takao vs Maya Yukihi & Kazuki Hirata