WRESTLE PETER PAN 2022

東京・大田区総合体育館
  • COMING
  • DDT
8/20, 2022
English commentary available
WRESTLE PETER PAN 2022 Start at 2:00PM(JP) ■Match Lineup ○KO-D Openweight Championship <Champion> Kazusada Higuchi vs Tetsuya Endo <Challenger> *The 79th champion’s first defending match ○DDT UNIVERSAL Championship <Champion> Masahiro Takanashi vs Yuki Ueno <Challenger> *The 7th champion's 2nd defending match ○DDT 25th Anniversary Special 6-Man Tag Team Match Dick Togo & Daisuke Sasaki & KANON with MJ Paul vs Konosuke Takeshita & MAO &Yasu Urano ○International Hardcore Match Joey Janela vs Shunma Katsumata ○Special Mixed Tag Team Match Jun Akiyama & Saki Akai vs Chris Brookes & Benny ○Special 6-Man Tag Team Match Naomi Yoshimura & Kota Umeda & Keisuke Okuda vs HARASHIMA & Yukio Sakaguchi& Hideki Okatani ○Shinichiro Kawamatsu Debut Match -Tokyo Congress Member vs Bunkyo-ku Congress Member Shinichiro Kwamatsu & Sanshiro Takagi & Soma Takao vs Osamu Nishimura & Makoto Oishi & Akito ○3-WAY 6-Man Tag Team Match Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & X with Yumehito “Fantastic” Imanari vs Yuji Hino & Yukio Naya & Super Sasadango Machine vs Toru Owashi & Kazuki Hirata & Antonio Honda ○Yusuke Okada & Yuya Koroku & Ilsion vs Toi Kojima & Yuki Ishida & Masashi Masada