This video is for UNIVERSE Members only

Get a free trial for 2 weeks

April Fool 2022 TOUR in YOKOHAMA

神奈川・横浜ラジアントホール
  • ARCHIVE
  • DDT
4/1, 2022
April Fool 2022 TOUR in YOKOHAMA Start at 6:00PM(JP) ■Match Lineup ○BURNING vs The37KAMIINA! Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yusuke Okada vs Yuki Ueno & Shunma Katsumata & Toi Kojima ○Yokohama Special Tag Team Match MAO & Chris Brookes vs Asuka & Yuji Hino ○Konosuke Takeshita vs Hideki Okatani ○HARASHIMA & Naomi Yoshimura & Yuya Koroku vs Daisuke Sasaki & Minoru Fujita & MJ Paul ○Special Tag Team Match Saki Akai & Antonio Honda vs Maya Yukihi & Akito ○Iino “Sexy” Yuki & Danshoku “Dandy” Dieno & Imanari “Fantastic" Yumehito vs Toru Owashi & Kazuki Hirata & Yuki Ishida ○Masahiro Takanashi & Soma Takao vs Kazusada Higuchi & Yukio Naya ◆A player who wish to participate in DDT will come to the event.