Muscle 5~You can't make your special move anymore~ Additional Event Daytime Program

東京・北沢タウンホール
  • DDT
9/10, 2021

■Cast Tesu Inada, Konosuke Takeshita, Yuki Ueno, Akito, Shunma Katsumata, Kazuki Hirata, Kazusada Higuchi, MAO, Naomi Yoshimura, Chounshiun, Shota, Mizuki Watase, Yumehito Imanari, Yukio Naya, Yuki Rock, Minamikawa, Hisaya Imabayashi, DJ Nira, Antonio Honda, Haruo Murata, Ken Suzuki.txt, Danshoku Dieno ■Music RAM RIDER ■directed Muscle Sakai

Scheduled to appear

View All