DRAMATIC DREAM TOUR 2024 in FUKUOKA

福岡・西鉄ホール
  • DDT
4/13, 2024

■Match Lineup ○Opening Match Sanshiro Takagi & Toru Owashi vs Danshoku Dieno & Kazuma Sumi ○The 2nd Match Yukio Naya & To-y vs Kazuki Hirata & Soma Takao ○The 3rd Match 5th O-40 championship match Makoto Oishi vs Azure Dragon ○The 4th Match Tetsuya Endo & Yuki Iino & Yuya Koroku vs Chris Brooks & Takeshi Masada & Tomomitsu Matsunaga ○Semi-Final Daisuke Sasaki & KANON vs Jun Akiyama & Rukiya ○Main Event Special 6-man tag match Yuki Ueno & MAO & Shunma Katsumata vs Akito & HARASHIMA & Kota Umeda

Scheduled to appear

View All