Try it out with a free 1-week trial!

Learn More

Sweet Dreams!2023

東京・後楽園ホール
  • DDT
1/29, 2023

■Match Lineup ○The 1st Dark Match <Player>Sanshiro Takagi,Fuminori Abe,ASHUKA,Akinori Ariji,Shosaku Inoue,Kaijin Mukuro,Kimyocchan,Crusher Inoma,Great CO Khan,Great GO Khan,Gundan Hitori,Shinya,Tsutenkakka,Dick Zlater,Tezuka awesome Ichiro,Dopyu MacIntyre,Torinomitataki,Mothercon Kid,Big Bear,Fuck Takeda,Kankuro,BRA-VO,Henchina,Macho Galose,Haruomi Mori etc ○The 2nd Dark Match Toru Owashi & Kazuki Hirata vs MJ POUL & KANON vs AntonioHonda & Akito vs Yuya Koroku & Yuki Ishida ○Opening Match Hideki Okatani vs Kazuma Sumi ○The 2nd Match Keigo Nakamura vs Takeshi Masada ○The 3rd Match Shinya Aoki & Yuki Ueno & Toui Kojima vs TanosakuToba & Yukio Sakaguchi & Hikaru Machida ○The 4th Match Naruki Doi & Jun Akiyama & Soma Takao vs HARASHIMA & Chris Brookes & Yukio Naya ○The 5th Match Tetsuya Endo & Kotaro Suzuki & Yusuke Okada vs Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno & Takeda “Shining Ball" Koju ○Semi-Final MAO & Shunma Katsumata vs Makoto Oishi & Shiori Asahi ○Main Event Kazusada Higuchi vs Yuji Hino

Scheduled to appear

View All