Atsushi Onita vs Kuro-chan! Christmas Ultimate Match! Tokyo Skytree Rojo Explosive Pro-Wrestling!

  • DDT
12/23, 2020

2020.12.23 STREET Pro-Wrestling DDT "Atsushi Onita vs Kuro-chan! Christmas Ultimate Match! Tokyo Skytree Rojo Explosive Pro-Wrestling!" is delivered! ◆Opening match TJPW Wrestling sponsored match @ Tokyo Solamachi 3rd-4th floor Soramizaka Sakazaki Yuka & Mizuki& Noa Hikari vs Miyu Yamashita Miyu & Tenma Nodoka & Kobashi Marika ◆Second match 6-person tag match @ Asakusa Kaminarimon Ichinomiya Shopping Association Kazusada Higuchi& Sakaguchi Yukio & Akai Saki vs Danshoku Dieno& Kazuki Hirata& Akito ◆Third match Tag match @ Yakiniku Drago Tokyo Skytree Station Store HARASHIMA & Yukio Naya vs Makoto Oishi& Keigo Nakamura ◆Semi-final DAMNATION vs DDT Sauna Club! @Sumida Health Sports Center Pool Tetsuya Endo& Soma Takao& Mad Polly & Hiroshi Yamato with Daisuke Sasaki vs Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata & MAO & Takehshita Yuki Ueno ◆Main Event Electric Explosion Death Match @Tokyo Solamachi 8F Dome Garden Atsushi Onita with Sanshiro Takagi& Chris Brooks& Maki Itoh vs Kuro-chan with Shinya Aoki& Super Sasadango Machine& Yuki Kamifuku ◆Ending

Scheduled to appear

View All