DDT Street Wrestling Money in the bag ~ Fighting in progress ~

  • DDT
6/19, 2020

2020.6.19 DDT "Money in the bag~Tosochu~" is delivered! *Some parts may be muted due to copyright reasons. Please note. ■Match Lineup ◆Opening Match Unlimited Time Chateau Ameba 1F <Team Danshoku>Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine & Makoto Oishi vs <Hunter>Sanshiro Takagi & Shinya Aoki & Keigo Nakamura ◆The 2nd Match Unlimited Time Chateau AmebaB2F <Team DISASTER BOX>HARASHIMA & Yuki Ueno & Naomi Yoshimura vs <Hunter>MAO & Mizuki Watase & Yukio Naya ◆The 3rd Match Unlimited Time Chateau Ameba4F <Team ALL OUT> Konosuke Takeshita & Akito & Shunma Katsumata vs <Hunter>Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi Gota Ihashi ◆The 4th Match Unlimited Time Chateau Ameba1F Yuka Sakazaki & Mizuki vs Yuki Kamifuku & Mina Shirakawa ◆The 5th MatchUnlimited Time Chateau Ameba5F <Team Danshoku>Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine & Makoto Oishi vs <Hunter>Saki Sukeban & Yoshiko & Sseigo Tachibana ◆Semi-final Unlimited Time Chateau Ameba3F <Team DISASTER BOX>HARASHIMA & Yuki Ueno & Naomi Yoshimura vs <Hunter>Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo & Soma Takao ◆Main Event Unlimited Time Shibuya HARLEM <Team ALL OUT>Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata & Yuki Ueno vs <Hunter>Atsushi Onita & Chris Brookes & Maki Itoh Ending

Scheduled to appear

View All