KING OF DDT

KING OF DDT 2023 2nd ROUND

東京・新宿FACE
  • DDT
5/7, 2023

■Match Lineup 〇Dark Match Yuni & Yuki Ishida vs Yuya Koroku & Kazuma Sumi 〇Opening Match Iino "Sexy" Yuki & Danshoku "Dandy" Dino vs Akito & Antonio Honda 〇The 2nd Match Daisuke Sasaki & MJ Paul & KANON vs Shunma Katsumata & Toui Kojima & Takeshi Masada 〇The 3rd Match Special 8-man Tag Team Match Yuji Hino & Tetsuya Endo & Yukio Sakaguchi & Yusuke Okada vs HARASHIMA & Naruki Doi & Toru Owashi & Kazuki Hirata 〇The 4th Match Tournament 2nd Round Kotaro Suzuki vs Yuki Ueno 〇The 5th Match Tournament 2nd Round Jun Akiyama vs MAO 〇Semi-final Tournament 2nd Round Sanshiro Takagi vs Chris Brookes 〇Main Event Tournament 2nd Round Kazusada Higuchi vs Hideki Okatani

Scheduled to appear

View All