God Bless DDT 2022

東京・後楽園ホール
  • DDT
10/23, 2022

■Match Lineup ○Dark Match Pheromones vs. Takagi Army Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno with Yumeto "Fantastic" Imanari vs. Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Makoto Oishi & Antonio Honda & Akito If the Pheromones lose, the Pheromones will disband. If Takagi's team loses, Iino becomes CyberFight's president for a day. ○Opening Match Kazuma Sumi's debut match Kazuki Hirata vs Kazuma Sumi ○The 2nd Match Daisuke Sasaki & Minoru Fujita & MJ Paul & KANON vs Shunma Katsumata & Toi Kojima & Saki Akai & Hideki Okatani ○The 3rd Match Special Tag Team Match HARASHIMA & Takeshi Masada vs Soma Takao & Hikaru Machida ○The 4th Match Special 6-Man Tag Match Jun Akiyama & Yusuke Okada & Yuya Koroku vs Osamu Nishimura & Shinichiro Kawamatsu & Yuki Ishida ○The 5th Match Road to D-OH GP Special 6-Man Tag Team Match Naomi Yoshimura & Yuji Hino & Chris Brookes vs. Tetsuya Endo & MAO & Yukio Naya ○Semi-Final DDT UNIVERSAL Championship Match <Champion> Yuki Ueno vs Koju ”Shining Ball" Takeda <Challenger> *The 8th champion’s 2nd defending match ○Main Event KO-D Openweight Championship Match <Champion> Kazusada Higuchi vs Yukio Sakaguchi <Challenger> *The 79th champion’s 4th defending match

Scheduled to appear

View All