Tokyo Joshi Pro-Wrestling will impress you ’23

神奈川・鶴見青果市場
  • TJPW
11/23, 2023

■Match Lineup ○The 1st Match Shoko Nakajima vs Harajuku Pom ○The 2nd Match Kaidan Shin Numabukuro Death Match Super Sasadango Machine vs. Yumehito Imanari vs. Antonio Honda vs. Hisaya Imabayashi ○The 3rd Match Rika Tatsumi vs Demonio ○Main Event Miyu Yamashita & Hikari Noa & Yuki Aino vs Yuka Sakazaki & Mizuki & Hyper Misao

Scheduled to appear

View All

Tokyo Joshi Pro-Wrestling

View All