Judgement2023 TOUR in NAGANO

長野・長野市芸術館アクトスペース
  • DDT
3/5, 2023

■Match Lineup ○Opening Match 30min. KANON vs Yuki Ishida ○The 2nd Match 2vs3 handicap Match 30min. Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Akito & Keigo Nakamura & Kazuma Sumi ○The 3rd Match 30min. Yukio Sakaguchi & Hideki Okatani vs Soma Takao & Yuya Koroku ○The 4th Match 30min. Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Yusuke Okada vs HARASHIMA & Kazusada Higuchi & Takeshi Masada ○Semi-Final A Nagano Specialty Special 6-man Tag Team Match 30min. Yasushi Kanda & Toru Owashi & Kazuki Hirata vs MAO & Shunma Katsumata & Gota Ihashi ○Main Event Special Tag Team Match 30min. Yuji Hino & Makoto Oishi vs Yukio Naya & Chris Brookes

Scheduled to appear

View All