Judgement2023 ~The longest Korakuen in history, 5 hours Special~

東京・後楽園ホール
  • DDT
3/21, 2023
Japanese and English

■Match Lineup ○Illusion & El Unicorn DDTeeen! Graduation Match Illusion & Munetatsu Nakamura vs El Unicorn & Imai Reimu ○Opening Match Yuya Koroku & Yuki Ishida vs Toi Kojima & Kazuma Sumi ○The 2nd Match Kazuki Hirata 13th Anniversary Match Kazuki Hirata & Yoshihiko vs Keisuke Ishii & Soma Takao ○The 3rd Match The 4th O-40 Champion Decider 3-WAY Match Makoto Oishi vs Gorgeous Matsuno vs Shinichiro Kawamatsu ○The 4th Match Pheromones vs Anti-Pheromones Punitive Force Yuki "Sexy" Iino & Danshoku "Dandy" Dino & Imanari "Fantastic" Yumeto & Takeda "Shining Ball" Koju vs. Akito & Toru Owashi & Hiroshi Yamato & Yusuke Okada ○The 5th Match Special Tag Team Match Super Sasadango Machine & Antonio Honda vs Special Tag Team ○The 6th Match Saki Akai 10th Anniversary Match vol.1 Masahiro Takanashi vs Saki Akai ○The 7th Match HARASHIMA & Keigo Nakamura vs SAKAGUCHI Yukio & Hideki Okatani ○The 8th Match Special singles match Hikaru Machida vs Takeshi Masada ○The 9th Match Special Tag Team Match Chris Brooks & Drew Parker & Hagane Shinno vs MJ Poe & KANON & Daisuke Sasaki ○The 10th Match DDT EXTREME Title Match <Champion>Jun Akiyama vs Kotaro Suzuki <Challenger> ○The 11th MatchDDT 26th Anniversary Special Singles Match Sanshiro Takagi vs Konosuke Takeshita ○The 12th Match International Special Singles Match Samurai del Sol vs Yuki Ueno ○The 13th Match DDT UNIVERSAL Championship Match <Champion>Naruki Doi vs Tetsuya Endo <Challenger> ○Semi-Final KO-D Tag Team Title Match <Champions Team>MAO & Shunma Katsumata vs Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu <Challengers Team> ○Main Event KO-D Openweight Championship Match <Champion> Yuji Hino vs Yukio Naya <Challenger>

Scheduled to appear

View All