Mizuki&Shoko Nakajima&Hyper Misao&Yuki Kamifuku&Yuki Aino vs. Rika Tatsumi&Miu Watanabe&Hikari Noa&Nao Kakuta&Raku

Globe Theatre, Los Angeles, California, USA
  • TJPW
3/31, 2023

WrestleCon Mark Hitchcock Memorial SuperShow 2023 ■TJPW showcase 10-person tag match Mizuki&Shoko Nakajima&Hyper Misao&Yuki Kamifuku&Yuki Aino vs. Rika Tatsumi&Miu Watanabe&Hikari Noa&Nao Kakuta&Raku

Scheduled to appear

View All

Tokyo Joshi Pro-Wrestling

View All