DDT FREE -December-

東京・新宿FACE
  • DDT
12/14, 2022

■Match Lineup ○Opening Match 2vs3 handicap match Yuki "Sexy" Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Akito & MAO & Kazuma Sumi ○The 2nd Match Tryout Match Shunma Katsumata vs Anarko Montana ○The 3rd Match Road to NEVER MIND 2022! Special tag match Saki Akai & Yoshiko Hasegawa vs Saori Anou & Riko Kawahata ○The 4th Match Sanshiro Takagi & Yuji Hino & Oishi Makoto vs Soma Takao & Yuya Koroku &Takeshi Masada ○The 5th Match HARASHIMA & Toru Owashi & Kazuki Hirata & Yukio Naya vs Tetsuya Endo & Jun Akiyama & Kotaro Suzuki & Yusuke Okada ○Semi-Finall Daisuke Sasaki & KANON vs Chris Brookes & Hideki Okatani ○Main Event Road to NEVER MIND 2022! Special tag match Kazusada Higuchi & Yuki Ishida vs Yuki Ueno & Toi Kojima

Scheduled to appear

View All