D王 GRAND PRIX

D-oh GRAND PRIX 2021 Ⅱ in Yokohama ~2021.11.6

横浜ラジアントホール
  • DDT
11/6, 2021

D王 GRAND PRIX 2021 Ⅱ in Yokohama ■Match Lineup ○D-oh Grand Prix League A Qualifier Jun Akiyama vs Yuji Hino ○D-oh Grand Prix League A Qualifier Naomi Yoshimura vs Bodyguard ○D-oh Grand Prix League B Qualifier HARASHIMA vs Chris Brookes ○D-oh Grand Prix League B Qualifier Kazusada Higuchi vs MAO ○Daisuke Sasaki & MJ Paul vs Hideki Okatani & Yuya Koroku ○Konosuke Takeshita & Shunma Katsumata & Yuki Ueno vs Soma Takao & Keigo Nakamura & Toi Kojima ○Kazuki Hirata & Saki Akai & Yusuke Okada vs Akito & Antonio Honda & Yukio Naya

Scheduled to appear

View All