Japan Para-Wrestling Federation Presents Charity Tournament ~ Road to PETER PAN 2024 TOUR in ODAWARA

神奈川・小田原アリーナ・サブアリーナ
  • DDT
7/7, 2024

■ Match Lineup ○ Opening Match 30 minutes single match Daisuke Sasaki & KANON vs Soma Takao & Makoto Oishi ○The 2nd Match DAC presents tag match, 30 minutes, single match Chris Brooks & Takeshi Masada vs Keigo Nakamura & Yuki Ishida ○The 3rd Match “Odawara City Tourism PR Character” Umemaru Pro Wrestling Debut Match 30-minute single match Umemaru with Martin & Akito & Yuni vs Pokotan & Antonio Honda & Sumi Kazuma ○The 4th Match Original Karaage Sanpei presents special single match 30 minutes Aja Kong vs Kazuki Hirata ○The 5th Match Sanshiro Sanshiro indefinite rest road ~ Special 6-man tag match 30 minutes Sanshiro Sanshiro & Yoshiaki Yatsu & Kuroshio TOKYO Japan vs Tetsuya Endo & Yuki Iino & Yuya Koroku ○Semi-Final Special Single Match 30 minutes HARASHIMA vs Yukio Naya ○Main Event The37KAMIINA vs D・O・A? 30 minute single match Yuki Ueno & Shunma Katsumata & Toy vs MAO & Jun Akiyama & Danshoku Dieno

Scheduled to appear

View All