Ryogoku Peter Pan 2013 ~Pro-wrestling trends and strategies~

東京・両国国技館
  • DDT
8/18, 2013
Japanese

■ Match Card ○Second Dark Match KO-D 6-man Tag Team Challenger Selection Street Match 30-minute single match Antonio Honda, Hoshitango, and Jun Kasai vs Sanshiro Takagi, Toru Owashi, and Akebono ○Opening match: Next KO-D Tag Challenger Selection 4-way tag match, 30-minute single match KUDO & Yasu Urano vs. Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Daisuke Sasaki& Yuji Hino vs. Kenny Omega & Gota Ihashi ○Second match "Soken Group" presents Iron Man Heavy Metal Championship Battle Royale Unlimited Time Match Akihiro vs DJ Nira <Entry Order> (1) "Koumei" <972nd Champion> (Bodyguard: Ishikawa Shuji, Morohashi Haruya) (2) Gorgeous Matsuno (3) MIKAMI (4) Mitomi Masayuki (5) Mizuki Rinne (6) Aijima Hayato (7) Nakazawa Michael (8) Tomomitsu Matsunaga (9) Kazuki Hirata (10) Sumo Yoshihiko (11) Akihiro ○Third match: Saki Akai debut match, 30-minute single match Masa Takanashi, Cherry, and Saki Akai vs. Hiroshi Fukuda, Yoichi Kohaku, and Hikaru Shida ○Fourth match: Special singles match, 30 minutes Katsuhiko Nakajima vs Takehshita Takeshita ○Fifth match: KO-D 6-man tag team championship match, 60-minute single match <5th champions> Danshoku Dieno Dino, Makoto Oishi, and Sasaki Kensuke vs. Sanshiro Takagi, Toru Owashi, and Akebono <challengers> ○6th match KO-D Tag Championship Match 60 minutes single match <47th champion team> Mitsuru Sato & Yukio Sakaguchi vs. Miyamoto Miyamoto & Isami Kodaka <challenger team> ○Double main event Dramatic Dream Match 60-minute single match Kota Ibushi vs Kazuchika Okada ○Double main event KO-D Openweight Championship Match 60-minute single match <45th champion> Shigehiro Irie vs. HARASHIMA<challenger>

Scheduled to appear

View All